Електронний курс призначений для вивчення курсу "Філософія" студентами історичного, фізико-математичного та географічного факультетів університету.

     Курс призначений розкрити особливість філософського осягнення дійсності; ознайомити зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського процесу, найважливішими філософськими проблемами та сучасними підходами до їх вирішення; показати специфіку філософського мислення. Це сприятиме усвідомленню значимості філософії для сучасної людини, допоможе у формуванні світоглядно-методологічної культури, розвитку цілісного погляду на світ, критичного мислення  та самостійних роздумів над найважливішими проблемами сьогодення.

Ключові слова: філософія, людина, світогляд, мислення, пізнання, сенс життя.