Мета викладання навчальної дисципліни дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» - поглиблення знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з патологією внутрішніх органів та набуття ними теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей застосування засобів і методів фізичної реабілітації, які необхідні для відновлення здоров’я і працездатності цієї когорти хворих.

Ключові слова: захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація, засоби фізичної реабілітаціі, методи фізичної реабілітації, відновлення здоров’я.