Змістовий модуль №1 Забезпечення моніторингу та визначення рівня небезпеки НС

Змістовий модуль №2 Забезпечення захисту у разі загрози та виникнення НС