Метою навчальної дисципліни "Трудове навчання з практикумом" є підготовка майбутніх учителів початкової школи до виконання завдань трудового навчання молодших школярів згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 013 Початкова освіта, формування базового поняттєво-категорійного, теоретичного й методологічного апарату. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти засвоять теоретичні основи методики трудового навчання, навчаться розробляти конспекти уроків трудового навчання та позакласних заходів із використанням нестандартних підходів до організації навчально-виховного процесу, формувати елементи технічного мислення у дітей, оволодіють основами конструкторських умінь, забезпечувати розвиток умінь творчо розв’язувати проблемні ситуації, використовувати нестандартні шляхи їх вирішення у власній творчій діяльності.

Ключові слова: зміст трудового навчання в початковій школі, методи навчально-виховної роботи з трудового навчання, типи і структура уроків трудового навчання, позаурочна робота, екскурсії, практичні роботи з трудового навчання в початковій школі.