Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Філософія науки" магістрантами усіх спеціальностей. Курс сприяє глибокому усвідомленню науки як феномена цивілізації в її історичному розвитку, розглядає особливості структури науки та специфіку її проблем.


Ключові слова: філософія науки, філософія, наука, наукове пізнання, наукове знання