Курс "Педагогічні технології в початковій школі" призначений для бакалаврів спеціальності "Початкова освіта".     

     Метою викладання курсу «Педагогічні технології в початковій школі»  є допомогти студентам зорієнтуватися в концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»  є: ознайомити студентів з концептуальними та теоретичними положеннями різних технологій навчання; узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки; сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; вчити студентів обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов; орієнтувати студентів до педагогічної творчості,самостійності, дослідницької діяльності.

      Ключові слова: проблемне навчання, програмоване навчання, особистісно орієнтоване навчання, індивідуалізація навчання, виховні технології, зарубіжні технології.