Безпека життєдіяльності
Змістовий модуль 1 Теоретичні та психофізіологічні основи безпеки життєдіяльності
Змістовий модуль 2 Безпека людини в різних сферах життєдіяльності
Змістовий модуль 3 Безпека людини в умовах надзвичайних ситуацій (НС)
Змістовий модуль 4 Організація управління безпекою життєдіяльності