Безпека життєдіяльності
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМ 1.1. Теоретичні та психофізіологічні основи безпеки життєдіяльності
ЗМ 1. 2. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМ 2.1 Безпека людини в умовах надзвичайних ситуацій (НС)
ЗМ 2.2 Цивільного захисту України, управління безпекою життєдіяльності