Електронний курс "Тривимірне моделювання та анімація" призначений для студентів інженерно-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)". Мета курсу – формування у студентів знань про основні та прикладні засоби тривимірного моделювання та умінь створювати тривимірні об'єкти та анімацію.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, 3D графіка, тривимірне проектування, моделювання,  текстурування, анімація, візуалізація.