Методика викладання зарубіжної літератури.

Курс розрахований для підготовки студента-бакалавра до викладання предмета "Зарубіжна література" у школі.

Подано курс лекцій з навчальної дисципліни, запропоновано додатковий методичний матеріал, розроблено тести.

Ключові слова: зарубіжна література, методика, державний стандарт, урок, класика, текст.