Метою навчальної дисципліни є підготувати майбутнього вчителя до організації навчального процесу із природознавства відповідно до мети та завдань природничої освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти, сформувати його професійну компетентність. Дана дисципліна передбачає формування у студентів учвлень історію становлення й розвитку методики навчання природознавства в початковій школі; про методи, методичні прийоми та форми організації процесу навчання природознавства, критерії їх відбору; обґрунтування психолого-педагогічних умов формування в учнів початкової школи природознавчої компетентності на основі поетапного засвоєння різних видів знань. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти навчаться використовувати засоби навчання на уроках природознавства, будуть вміти професійно визначити методи та прийоми проведення уроків залежно від змістових ліній і проводити різні типи уроків із природознавства, а також позаурочні та позакласні роботи, пов’язані з цим предметом.

Ключові слова: природнича освітня галузь, принципи організаціїї навчання природознавства, методи навчання природознавства, засоби наочності з природознавства для початкової школи, види природничих знань, методика їх формування, форми організації навчання природознавства, методика проведення етапів уроку природознавства, види та форми контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з природознавства.