1. Назва курсу: Методика навчання основам здоров’я для студентів за напрямом підготовки 013  ПОЧАТКОВА ОСВІТА
  2. Мета курсу: сприяти формуванню професійно компетентної та творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи на основі засвоєння студентами необхідного обсягу методичних знань і умінь, необхідного для навчання молодших школярів основам здоров’я, виховання в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.
  3. Ключові слова: методика навчання, основи здоров’я, початкова школа