Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Математика" студентами 1 курсу спеціальності "Початкова освіта" та студентами 2 курсу, які навчаються на спеціальності "Дошкільна освіта"  психолого-педагогічного факультету. Мета курсу - розкрити теоретичні основи початкового курсу математики, сприяти свідомому дистанційному засвоєнню курсу як профілюючого предмета у підготовці вчителів початкових класів.