Курс "Дидактика" призначений для студентів денної та заочної форм навчання факультету педагогіки і психології спеціальності "Початкова освіта".

     Мета курсу - розкрити історію виникнення та розвитку дидактики, її методологічну основу, зв'язок дидактики з іншими науками, суперечності, закономірності та принципи навчання, функції та мотиви навчання, основні ланки процесу засвоєння знань; ознайомити зі змістом шкільної освіти в початковій школі, методами, формами навчання, перевіркою та оцінкою результатів навчання учнів.

      Ключові слова: початкова школа, суперечності, закономірності, принципи навчання; форми, методи навчання, оцінювання.