Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальності «Психологія». У курсі розглядаються анатомічні та фізіологічні особливості організму в різні періоди онтогенезу; механізми пристосування організму до змін довкілля; цитологічні та біохімічні основи спадковості людини;  закономірності успадкування ознак; вплив мутагенних факторів на спадковість людини.

Ключові слова:  фізіологічна система, функціональна система, онтогенез, генетика, спадковість, мінливість, спадкові хвороби.