1. Назва курсу. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики для студентів за напрямом підготовки 013  Початкова освіта
  2. Мета курсу: сприяти формуванню професійно компетентної та творчої особистості майбутнього педагога на основі засвоєння студентами необхідного обсягу анатомічних, фізіологічних, генетичних, гігієнічних знань, який необхідний для збереження здоров’я дітей, підтримання їх високої працездатності; розуміння особливостей психології дитини, розвитку її здібностей та якостей; здійснення особистісно-орієнтованого навчання і виховання дітей, ознайомлення їх з особливостями будови організму людини.

  3. Ключові слова: Анатомія людини, фізіологія людини, основи генетики людини.