Мета навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»» — підготувати майбутнього вчителя до організації навчального процесу з предмету «Я у світі» відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, сформувати його професійну компетентність. У ході вивчення даної дисципліни в студентів формується уявлення про освітні, розвивальні та виховні цілі навчального предмета «Я у світі» та його місце в системі початкової загальноосвітньої школи; розкриваються психолого-педагогічні умови формування в учнів початкової школи соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду. Наприкінці вивчення даної дисципліни студенти будуть знати сучасні форми, методи та прийоми організації навчального процесу відповідно до вимог програми навчального предмету «Я у світі», сучасні педагогічні технології в суспільствознавчий освіті початкової школи. Будуть вміти методично грамотно вибрати типологію уроку відповідно до змістових ліній освітньої галузі «Суспільствознавство», професійно визначити методи та прийоми проведення уроків залежно від змістових ліній.

Ключові слова: освітня галузь «Суспільствознавство», освітні, розвивальні і виховні цілі курсу "Я у світі", методи навчання курсу «Я у світі», форми організації навчання курсу «Я у світі», функції перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів із курсу «Я у світі», види контролю.