Дистанційний навчальний курс дисципліни "Формування орфографічний і пунктуаційних навичок". 

Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета: актуалізація, поглиблення та систематизація правописних знань, умінь і навичок,  удосконалення орфографічної та пунктуаційної грамотності як ознаки культури писемного мовлення майбутніх педагогів.

Ключові слова: правопис, орфографія, орфограма, пунктуація, пунктограма.