Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів бакалаврату денної та заочної форм навчання напрямів підготовки „Початкова освіта”, „Дошкільна освіта”.

Мета курсу: підвищити рівень загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, опанувати основи офіційно-ділового, наукового стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Ключові слова: норми сучасної української літературної мови; ділова бесіда; ділові документи; виражальні засоби публіцистичного, наукового та офіційно-ділового стилів української мови.