Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІV курсу спеціальності " Початкова освіта". У курсі розглядаються теоретичні питання навчання рідної мови дітей дошкільного віку, а також розкривається методика розвитку мовлення дітей.

Ключові слова: дошкільний вік, зв'язне мовлення, звукова культура мовлення, граматична правильність мовлення, словникова робота.