Дистанційний навчальний курс дисципліни "Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика. Лексикологія"
Курс призначений для студентів спеціальності 013 Початкова освіта

Мета: забезпечити належне оволодіння основами лінгвістичних знань з фонетики, фонології, морфонології, графіки, орфографії, орфоепії, лексикології, фразеології і лексикографії як окремих підсистем сучасної української літературної мови.

Ключові слова: сучасна українська літературна мова, фонетика, лексикологія.