Skip to main content

Дистанційний навчальний курс дисципліни "Сучасна українська мова з практикумом. Морфеміка. Словотвір. Морфологія"

Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 013 Початкова освіта

Мета курсу: забезпечити належне оволодіння основами лінгвістичних знань з морфеміки, словотвору і морфології сучасної української літературної мови.

Ключові слова: сучасна українська літературна мова, морфеміка, словотвір, морфологія.