Предмет: Літературне краєзнавство і архівно-краєзнавча практика 

Електронний курс призначений для студентів 2 курсу (3 семестр) спеціальності "Українська мова і література"

Мета курсу: Курс «Літературне краєзнавство» передбачає ознайомлення студентів із  періодом зародження та початковими етапами розвитку місцевого письменства, становленням літературного процесу як частини загальнонаціонального з урахуванням регіональних особливостей, характеристику особливостей сучасних письменницьких шукань в царині поезії, прози, драматургії, показ наступності традицій. Головними завданнями курсу є: розкрити загальні закономірності розвитку літератури Тернопільщини від найдавніших часів до сучасності, сформувати уявлення про різноманітність стилів, напрямків, жанрів літератури рідного краю,ознайомити з творчістю видатних поетів та прозаїків краю, розвивати навички аналізу окремих знакових текстів та збору й опрацювання краєзнавчих матеріалів.

Мета практики полягає у з`ясуванні комплексу питань, пов`язаних із регіональною специфікою функціонування літератури  з особливим акцентом на сучасному стані її розвитку, надбанні студентами практичного досвіду у галузі літературно-краєзнавчої діяльності..

Ключові слова:Локальний, регіональний, архівно-краєзнавча практика, архівний, методики краєзнавчої, експозиційної та науково-просвітницької роботи.