Сучасна українська літературна мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія). Для студентів спеціальності 6.020303 - українська мова і література.

   Метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних засад лексикології, фразеології та лексикографії сучасної української літературної мови та вироблення практичних навичок з цих розділів лінгвістики.

   Ключові слова: слово, лексичне значення, синоніми, омоніми, фразеологічна одиниця, словник.