Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності (українська мова  і література). У курсі розглядаються морфологічні норми сучасної української літературної мови, сучасні погляди на морфологічні явища, основні поняття граматики, частини мови.

Ключові слова: граматика, граматична категорія, граматичне значення, частини мови.