Електронний курс призначений для  вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності (українська мова і література). У курсі розглядаються основні одиниці морфеміки; класифікація морфем за значенням, за позицією у слові, за функцією, за походженням; закономірності сполучуваності морфем в українській мові; основні поняття морфонології; морфонологічні явища; основні поняття дериватології; основні комплексні одиниці словотвору; морфологічні та неморфологічні способи словотворення.

 

 

Ключові слова: морф, морфема, афікс, корінь, словотвір, словотвірна пара, твірна основа, формант.