Електроний курс призначений для вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей університету. У курсі висвітлено фундаментальні положення економічної теорії в органічному поєднанні з аналізом нових явищ у розвитку сучасної ринкової економіки. Курс підготовлений з врахуванням поглядів і концепцій відомих зарубіжних та українських економістів.