Курс "Історична граматика української мови" є частикою курсу Історія української мови" і призначений для студентів 2 курсу спеціальності "українська мова і література" факультету філології і журналістики. Мета  вивчення курсу полягає в тому, щоб студенти: 1) оволоділи відомостями про становлення й історичний розвиток фонетико-граматичної структури української мови 2) сформували теоретичну й практичну базу всебічного вивчення цієї мови, яке ґрунтується на єдності її діахронного й синхронного аспектів.