Навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" призначена для студентів-магістрантів географічного факультету зі спеціальності "Туризмознавство".

Мета навчальної дисципліни полягає у формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента а саме:
- удосконалення навичок читання та аудіювання з повним розумінням змісту фахової інформації;
- володіння усною монологічною і діалогічною мовою в межах фахової тематики.

Ключові слова: туризм,  маркетинг, реклама, працевлаштування, резюме, ділова документація