Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальності (Журналістика). У курсі розглядаються теоретичні основи економіки, менеджменту, маркетингу і фінансової діяльності засобів масової інформації. Курс буде сприяти формуванню у майбутніх журналістів економічного мислення, розуміння своєї ролі в зміцненні економічної бази редакції і підвищенні її конкурентноздатності.