Робоча програма навчальної дисципліни " Викладання фахових методик у ВНЗ " призначена для студентів - магістрів напряму " Початкова освіта " 

Мета курсу : забезпечити належний рівень теоретичних знань магістрів з дисципліни " Викладання фахових методик у ВНЗ" , а також практично - методичних умінь, необхідних для активної виробничо - професійної діяльності майбутніх викладачів.

Ключові слова: форми викладання, методи, прийоми і засоби викладання, оцінювання навчальних досягнень студентів, освітні технології навчання.