Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі для студентів-магістрантів спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета: допомогти майбутнім учителям початкових класів зорієнтуватися в концептуальних положеннях інноваційних педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи, зокрема під час проведення уроків з української мови та літературного читання.

Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, інтерактивні технології, методи навчання, прийоми навчання.