Курс для бакалаврів інженерно-педагогічного факультету спеціальності "Технологічна освіта".

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» є формування знань з організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формування у студентів системи знань про сутність та особливості організації виробництва в умовах ринкової економіки і конкуренції для забезпечення прибутковості підприємства.

Ключові слова: підприємство, ринок, конкуренція, прибуток, ефективність.