Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальністі Соціальна робота

Мета навчальної дисципліни – Формування у студентів соціономічних професій теоретичних уявлень про місце і значення конфліктів у повсякденному житті та розвиток практичних умінь і навичок розв’язувати конфліктні протистояння.

Ключові слова: конфліктологія, конфлікт, функції і типологія конфліктів, причини конфлікту та його структура, поведінка людей в конфлікті, динаміка конфлікту, механізми виникнення конфліктів, форми конфлікту, управління конфліктами, внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісні конфлікти, конфлікти в організаціях, конфлікти в сфері управління, сімейні конфлікти, група і конфлікт, насилля, стрес