Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності

Мета навчальної дисципліни – Формування у студентів теоретичних уявлень про місце і значенням теоретичних та практичних механізмів соціалізації особистості у різні періоди життя.

Ключові слова: соціалізація, юнологія, акмеологія, геронтологія, ціннісні орієнтації, молодіжна субкультура, акме-технології, акме-вершини, акметектоніка, акмеологічна служба, старість, старіння, самотність, психічне старіння, соціальний захист, соціальне забезпечення.