Електронний курс "Економічна теорія" (частина 1)  призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу географічного факультету спеціальності "Туризм" у 1 семестрі.

У курсі розглядаються фундаментальні положення економічної теорії в органічному зв'язку з аналізом нових явищ у розвитку сучасного суспільства.

Ключові слова: економіка, ринок, гроші, підприємництво, дохід.