Сорока Т.П. Методика навчання технологій (основи теорії технологічної підготовки).

Навчальна дисципліна для бакалаврів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розроблено навчальну та робочу програму дисципліни. Подано опорний курс лекцій; розробку 8 лабораторно-практичних робіт (трудова підготовка: історичні аспекти, принципи трудового навчання, методи трудового навчання, системи трудового навчання, рівні компетентності учнів з трудового навчання, індивідуалізація та диференціація трудового навчання, компетентності вчителя трудового навчання, інтелектуальний розвиток учнів у процесі трудового навчання); критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; завдання для самостійної роботи студентів; тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Ключові слова: трудове навчання, трудова підготовка, інтелектуальний розвиток, індивідуалізація, диференціація.