Електронний курс "Економіка" призначений для вивчення дисципліни студентами 1 та 3 курсу інженерно-педагогічного факультету.

У курсі розглядаються фундаментальні положення економічної теорії в органічному зв’язку з аналізом нових явищ у розвитку сучасного суспільства.

Ключові слова: економіка, ринок, гроші, кредит, податки.