Сорока Т.П. Методика профільного навчання.

Навчальна дисципліна для бакалаврів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розроблено навчальну та робочу програму дисципліни. Подано опорний курс лекцій (структура профільного навчання, історичні аспекти становлення профільної школи, організація профільного навчання, допрофільна підготовка учнів, профорієнтаційна робота на профільному рівні навчання); розробку 10 лабораторно-практичних робіт; критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; завдання для самостійної роботи студентів, перелік питань для складання іспиту. У комплексі розміщено програми для профільного навчання учнів 10-11 класів, а саме: «Деревообробка», «Кулінарія», «Швейна справа», «Металообробка».

Ключові слова: профільне навчання, допрофільна підготовка, навчальні програми, профорієнтаційна робота.