Навчальний курс для студентів ІІІ курсу (на базі повної загальної середньої освіти) або ІІ курсу (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології.

Запропоновано програму навчальної дисципліни, зміст лекцій, завдання і методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт та ІНДЗ, завдання для поточного і підсумкового оцінювання, критерії оцінювання.

Ключові слова: методика навчання технологій, проект, календарно-тематичний план, урок.