урс призначено для підготовки магістрів заспеціальностями: 014.02 - середня освіта (Мова і література (англійська)) та 035.04 - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)


Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики” є: ознайомлення студентів-магістрантів з основними лінгвістичними школами, основними напрямами та найновішими теоріями лінгвістичних досліджень, що застосовуються в сучасному мовознавстві в Україні та за рубежем. Вивчення курсу " Теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики " сприяє кращому розумінню специфіки майбутньої педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, знайомить студентів з роллю й особливостями лінгвістичних знань.


Ключові слова: прикладна лінгвістика, гендерна лінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, глосематика, функціональна і структурна лінгвістика, дескриптивізм, лінгвістична семантика