Курс для спеціалістів та магістрів історичного факультету денної та заочної форми навчання