Курс призначено для підготовки бакалаврів за спеціальностями: 014.02 - середня освіта (Мова і література (англійська)) та 035.04 - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)

Метою курсу є ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з основними новітніми тенденціями у галузі методики навчання іноземних мов, створити теоретичну і практичну базу для формування в них методичних умінь, необхідних їм у їхній подальшій діяльності, а також забезпечити оволодіння студентами методикою викладання англійської мови у руслі сучасних інновацій  школи і вищого навчального закладу.


Ключові слова: змішане навчання, інновація, компетентність, комп'ютерно-опосередковане навчання, технологія