Сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є освоєння студентом технологій та методів створення та обробки векторної  комп’ютерної графіки та анімації у середовищі Adobe Flash з метою створення відеороликів, банерів, інтерактивних мультимедійних додатків та простих флеш ігор і розміщення їх на відповідних web-сайтах.

Міждисциплінарні зв’язки Вивчення дисципліни «Сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем»  базується на знаннях шкільного курсу інформатики, а також дисципліни фахової підготовки “ Комп’ютерний дизайн та мультимедіа”, “Технології прикладного та  WEB програмування ” i є невід’ємною частиною інженерної підготовки.
ключові слова: Комп’ютерний дизайн, WEB програмування,  Сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем, Adobe Flash