Курс "Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної мови" призначений для студентів 2 курсу спеціальності "6.030500 Переклад".

Мета курсу: розвиток навичок усного та письмового перекладу для забезпечення загальних комунікативних цілей між особами, які не володіють англійською мовою взагалі або володіють нею на низькому рівні.

Ключові слова: усний переклад, письмовий переклад,синхронний переклад,послідовний переклад, лабораторія синхронного перекладу