1.     Етика і естетика. Курс призначений для студентів-бакалаврів.

2.     Мета курсу. У  даному курсі розглядаються основні категорії етики, походження моралі, моральна проблематика людської свідомості, діяльності та спілкування, аналізується низка актуальних етичних проблем сучасності. Значну увагу приділено з’ясуванню специфіки моралі, відмінності моральних норм від етичних вчень. Характеризуються вихідні категорії естетики, особливості естетичної свідомості, естетичні категорії. Всебічно аналізується мистецтво як соціальне явище.

3.     Ключові слова: етика, естетика, мораль, моральні норми, естетична свідомість, піднесене, низьке, трагічне, комічне, прекрасне, потворне.