Методичні рекомендації з педагогічної практики призначені для студентів 4 та 5 курсів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

Мета педпрактики:

· розвинути у студентів уміння навчати іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої  у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки, психології;

· удосконалити уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів;

· забезпечити практичне пізнання студентами  закономірностей професійної діяльності та опанувати способи її організації;

· розвинути вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу;

·  виховати у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 


Ключові слова: план-конспект уроку / пари, виховний захід, індивідуальний план роботи, звітна документація