Курс "Основи професійної діяльності перекладача" призначений для магістрантів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

Мета курсу - поєднати набуті знання й уміння з циклу перекладознавчих дисциплін із професійною підготовкою перекладачів.

Ключові слова: професійна діяльність перекладача, ведення переговорів з клієнтами, професійний розвиток, якість перекладацьких послуг, перекладацька компетенція