Курс "Основи послідовного перекладу та техніки нотування" призначений для студентів за напрямом підготовки 0305 Філологія, спеціальністю 6.030500 Переклад.

Мета курсу - поєднати набуті знання й уміння з англійської та української мов із професійною підготовкою перекладачів, а також ознайомитися з технікою нотування у процесі усного послідовного перекладу.

Ключові слова: послідовний переклад, вертикальний запис, символи, скорочення, смисловий аналіз