Курс "Основи демографії" вивчається студентами ІІІ курсу спеціальності "Соціальна робота".

Мета курсу: сформувати у студентів  знання про об’єкт, предмет, методи дослідження демографічної науки, її структуру та зв’язок з іншими науками; узагальнити теоретичні знання про рух населення, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між демографічними процесами у сучасному світі.


Ключові слова: демографія, соціальна демографія, демографічні процеси, структура населення, соціум.