Дисципліна «Технологія виробництва конструкційних матеріалів» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці бакалаврів зі спеціальності “Технологічне навчання”.

Метою курсу є: ознайомлення з основними технологіями виготовлення конструкційних матеріалів, а також створення науково–теоретичної та практичної бази для засвоєння усіх подальших навчальних дисциплін, а також формування у студентів системи знань, умінь і навичок по вибору й застосуванню для конструкцій різноманітних металів, сплавів та інших сучасних матеріалів з врахуванням їх фізико-механічними характеристик.

Ключові слова: конструкційні матеріали, промислова руда, мартенівська піч, флюси, рідкоплинність.